Speciális biztosítások | Dárius Kincse Biztosítási Alkusz Kft.

Speciális biztosítások

Speciális biztosítások

Hitelfelvételhez kapcsolódóan kötött biztosítások

Jelzáloghitel felvételéhez alapvető elvárás a vagyonbiztosítás megléte, mivel a hitelező a fedezetül felajánlott ingatlan biztosítását érthető módon feltételül szabja. Ezért a bankok a jelzáloghitelek folyósításának feltételeként általában kikötik, hogy a fedezetként felajánlott ingatlanra a kölcsönigénylő legalább tűz- és elemi kár kockázatokra, és legalább az ingatlan értékbecslő által megállapított hitelbiztosítéki értékének erejéig lakásbiztosítást kössön, és e biztosítás kedvezményezettjeként a kölcsön összege és járulékai erejéig a hitelintézetet jelölje meg. Az ügyfelek a jelzáloghitel-szerződés megkötésével egyidejűleg, halál esetére hitelfedezeti biztosítást köthetnek szerződőként, illetve egy, a bank által már korábban megkötött csoportos hitelfedezeti életbiztosítási szerződéshez csatlakozhatnak biztosítottként is. Ez utóbbi megoldás a gyakoribb, az ilyen szerződést a bank szerződőként, előre nem ismert számú és kockázatú ügyfélre keretjelleggel köti meg. Ennek lehetőségét célszerű előre tisztázni az érintett szolgáltatóval. A biztosítás díját az ügyfél az előbbi esetben elkülönítetten fizeti meg, míg az utóbbi esetben a biztosítás ára rendszerint benne van a hitel törlesztőrészleteiben, így az ügyfél a biztosítónak külön nem fizet biztosítási díjat. A biztosítási szerződés kedvezményezettje a bank, így, amennyiben az ügyfél (biztosított) elhalálozik, akkor a biztosító kiegyenlíti a bank felé az ügyfélnek a bankkal szemben fennálló tőketartozását, így a hitelfelvevő jelzálogtartozása megszűnik (mindenkor feltételezve, hogy a biztosítási szerződés kötésekor megállapított biztosítási összeg a fennálló tőketartozást fedezi). Egyes konstrukcióknál lehetőség van arra, hogy az ügyfél a biztosítás tartalmát kiegészítse baleseti szolgáltatásra, továbbá olyan váratlan eseményekre, mint a rokkantság, munkanélküliség, betegség bekövetkezése (ezek a biztosítási alapcsomagba, nem választható módon is beletartozhatnak). Ezen szerződéseknél a biztosító szintén átvállalja a kölcsön visszafizetését a bank felé. A fent ismertetett hitelfedezeti biztosítások körében a biztosítási védelem igénybevétele felől az ügyfél jellemzően szabadon dönthet. Előfordul azonban, hogy a bank – kockázatos ügyfelek esetén vagy automatikusan, valamennyi ügyfelére kiterjedően – kötelezően előírja a bankhitelhez életbiztosítás kötését. Egyre elterjedtebb, hogy fogyasztási hitelekhez kapcsolódóan is köthetünk hitelfedezeti életbiztosítást.